Ente
China, Jiangxi, Jingdezhen, Qing-Dynastie, Qianlong-Periode,
2. Hälfte 18. Jhd.

Porzellan, Aufglasurbemalung in Farben der famille rose
25,8 x 22,7 x 13,3 cm
Museum Langmatt, Baden
Inv.-Nr.: 383